•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Zdrowie / Spotkanie Społecznej Rady Budowy słupeckiego szpitala

         Spotkanie Społecznej Rady Budowy słupeckiego szpitala 

W siedzibie dyrekcji SP ZOZ Słupca, 30 października br. odbyło się pierwsze spotkanie Społecznej Rady Budowy szpitala, w skład której wchodzą przedstawiciele starostwa powiatowego oraz miast i gmin współfinansujących rozbudowę słupeckiej lecznicy.

Zgromadzonych, w tym przedstawicieli Inżyniera Kontraktu – firmy KAROX, powitała dyr. Iwona Wiśniewska, wyrażając ogromne podziękowania przedstawicielom gmin, które współfinansują tę największą powiatową inwestycję, jaką jest rozbudowa szpitala. Zaznaczyła, że rada ta ma służyć do przekazywania bieżących informacji na temat budowy i funkcjonowania szpitala, gdyż rozbudowa odbywa się „na żywym organizmie” – szpital funkcjonuje i nie są możliwe jakiekolwiek przerwy w  jego działalności. Dyrektor Wiśniewska prosiła członków rady o przekazywanie wszelkich sugestii, czy zapytań w ramach współpracy, aby lokalne społeczności na bieżąco były informowane o postępach na terenie placu budowy.    

Zgodnie z procedurą zamówień publicznych inżynierem kontraktu została wybrana firma KAROX. Prezes firmy Robert Kawka, przy pomocy prezentacji multimedialnej, przedstawił stan robót, na dzień 25 października 2017 r.

Umowa z wykonawcą robót została podpisana 16 sierpnia 2017 r. zgodnie z umową prace na budowie powinny zakończyć się 16 listopada 2018 r. Wykonawca ma uzyskać do 30 grudnia 2018 r. prawomocne decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Stan realizacji robót:

- ogrodzenie placu budowy i oznakowanie tablicami informacyjnymi,

- postawiono szlabany wjazdowe od ul. Traugutta i ul. Sikorskiego, które już niedługo zaczną  funkcjonować; wjazd dla karetek pogotowia będzie od ul. Traugutta (szlaban uruchamiany będzie pilotem z karetki); wjazd dla pacjentów, personelu i odwiedzających będzie od ul. Sikorskiego,

- nastąpiła modernizacja pomieszczeń po byłej portierni,

- rozpoczęto modernizację pomieszczeń zaplecza budowy,

- zamontowano oświetlenie placu budowy, aby wydłużyć czas pracy na budowie,

- zdemontowana została, 16 października, stara rampa wjazdowa dla karetek pogotowia przed głównym wejściem do szpitala; obecnie nie ma już tego wejścia, a nowe (tymczasowe) znajduje się od strony Oddziału Chorób Płuc; podjazd ten zostanie dodatkowo zadaszony, a obecnie znajdujące się tam schody zostaną zdemontowane, z uwagi na konieczność podłączenia tam ujęcia cieplika,

- realizowano roboty: zdjęcie warstwy humusu, częściowy wywóz nakładów ziemnych, demontaż chodników, rozebranie wiaty betonowej wraz z konstrukcją stalową przy wejściu głównym, wywóz gruzu, usunięcie 22 kolizji kabli (energetycznych i teletechnicznych), wcześniej nie naniesionych na żadnych mapach,

- trwają prace projektowe w zakresie: realizacji badań geologicznych sprawdzających (badania do 10 m – powstanie nowa sieć odwadniająca), weryfikacja technologii szpitala (uzgodnienia z kadrą medyczną), przygotowanie projektu  wykonawczego zamiennego w zakresie konstrukcji stanu „0”, przygotowania projektów wykonawczych branżowych.

Podstawowym utrudnieniem dla realizacji robót jest czynny szpital, który nie może zawiesić działalności. Budowa jest realizowana na zurbanizowanym terenie, na którym wykonano wcześniej wiele inwestycji i modernizacji (brak rzetelnej inwentaryzacji infrastruktury podziemnej).

Wykonawca robót może posiłkować się podwykonawcami – firmami np. z terenu naszego powiatu, po wcześniejszym audycie zainteresowanych firm.

Starosta słupecki Mariusz Roga podkreślił, iż firma KAROX działa w interesie inwestora, czyli powiatu oraz wszystkich miast i gmin, które współfinansują rozbudowę szpitala. – Firma ta pilnuje wszelkich prawidłowości na budowie, terminowości wykonywania inwestycji. Będziemy spotykać się sukcesywnie, aby na tym polu wymieniać informacje. Dziś otrzymaliśmy namiastkę tego, co będą nam przekazywać przedstawiciele firmy KAROX: stan zaawansowania prac, najbliższe plany działań na budowie, ewentualne kłopoty i utrudnienia, czyli rzeczywisty obraz tego, co dzieje się na terenie placu budowy. Bardzo chcielibyśmy, abyście Państwo byli takimi przekaźnikami w teren wszelkich tych informacji. Przy okazji tej budowy robimy też masę porządków wokół szpitala, chociażby cała infrastruktura energetyczna. Na bieżąco, wszystko to co dzieje się na budowie jest inwentaryzowane. Jest budowa a szpital musi funkcjonować – to jest najważniejsza kwestia. Potrzeba wiele zrozumienia wszystkich tych, którzy tu przebywają, pracują i odwiedzają; także tych, którzy teren przy szpitalu wykorzystywali do celów parkingowych. Nie ulega wątpliwości, że nie da się tego zrobić, żeby nie było oddziaływania na bieżące funkcjonowanie szpitala. Prosimy o sygnały i sugestie z terenu, po to właśnie będziemy się spotykać i problemy rozwiązywać.    

Na 7 grudnia 2017 r. zaplanowano uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego, rozbudowanego szpitala. A wykonawca zapewnia, że będzie ten „kamień” w co wmurować.


     czytan : 333