•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Kultura / Powiatowa inauguracja obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

         Powiatowa inauguracja obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

15 października, dokładnie w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki zainaugurowano powiatowe obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystej koncelebrowanej Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył słupecki dziekan ks. Tomasz Ryś. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Miejski Chór Kanon oraz Orkiestra Dęta OSP Słupca.   

Inauguracyjna uroczystość odbyła się przed głównym wejściem do kościoła św. Wawrzyńca, przy tablicy poświęconej Tadeuszowi Kościuszce. Tablica ta została umieszczona na kościelnym murze dokładnie sto lat temu.

Zaproszonych gości powitał burmistrz miasta Michał Pyrzyk, m.in. Komitet Honorowy obchodów, tj. wójtów i burmistrzów wraz z kpt. Tadeuszem Janasem – przewodniczącym Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zaproszenie przyjęli także przedstawiciele wojska: mjr Wojciech Antczak z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu,  mjr Zbigniew Nizgorski z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ppłk Paweł Krzyżaniak z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.  

Pod wspomnianą historyczną tablicą złożono kwiaty.

Starosta słupecki Mariusz Roga, zwracając się do zebranych, powiedział m.in. „W 1795r. Rzeczpospolita Polska utraciła niepodległość na 123 lata. Przez cały XIX wiek na mapach Europy nie uwzględniano istnienia Polski. Te smutne lata wypełniała walka Polaków o odzyskanie niepodległości, o zachowanie kulturowej tożsamości, o to, by nie zapomnieć, kim się jest. Toczono nieustanny bój o zachowanie polskości.

Dziś inaugurujemy powiatowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Okazja jest szczególna, bowiem spotykamy się w dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki – przy pamiątkowej tablicy, która została tutaj odsłonięta dokładnie sto lat temu – 15 października 1917 r.

Sto lat temu mieszkańcy naszego powiatu patriotycznymi manifestacjami i przedstawieniami świętowali wspomnianą rocznicę. W Słupcy punktem kulminacyjnym było odsłonięcie tejże tablicy na kościelnym murze. Wydarzeniu temu towarzyszyła ogromna patriotyczna manifestacja „w dowód synowskiej miłości i czci temu najlepszemu obywatelowi świata”. Wówczas Stanisław Węgliński w swoim przemówieniu powiedział – „Nie było w narodzie siły, która by odwieść od walki mogła. Stanęli przy Kościuszce tak szlachta, jak Kiliński z mieszczanami, Głowacki z chłopami, Józefowicz z Żydami. Wśród ochotników bywali nawet braciszkowie klasztorni (…) My, mieszczanie, razem z Nim za naszą Ojczyznę umieraliśmy i z myślą o Nim szliśmy w bój w erze napoleońskiej; nie brakło nas w 31 roku ani w 63. Mieszczanin polski przy sztandarze wolności stał zawsze, daninę krwi płacąc …”     

W przyszłym roku świętować będziemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej to okazji, już 6 listopada 2015 r., zawiązał się nasz lokalny Komitet Honorowy obchodów, w skład którego wchodzą: starosta powiatu słupeckiego, burmistrz m. Słupca Michał Pyrzyk, burmistrz Miasta i Gminy Zagórów Wiesław Radniecki, wójt gm. Słupca Grażyna Kazuś,wójt gm. Powidz Jakub Gwit, wójt gm. Ostrowite Henryk Tylman, wójt gm. Lądek Artur Miętkiewicz, wójt gm. Strzałkowo Dariusz Grzywiński, wójt  gm. Orchowo Jacek Misztal oraz przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych kpt. Tadeusz Janas.

Komitet zawiązał się, aby koordynować wszystkie wydarzenia planowane z tejże okazji na terenie naszego miasta i powiatu. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to dla nas współczesnych wielkie wydarzenie dziejowe. Zależy nam na tym, aby wszelkie działania, przygotowane przez samorządy, szkoły, stowarzyszenia, ośrodki kultury przebiegały godnie i efektownie. (…)

Dziś dziękujemy Tadeuszowi Kościuszce, i innym bohaterom narodowym, także tym znanym i nieznanym z imienia i nazwiska żołnierzom walczącym w strukturach lokalnej POW, którzy przyczynili się do tego, aby Polska była wolna i niepodległa. Cieszymy się wolnością, wspólną Europą i zacieraniem dawnych blizn.

W tym miejscu pragnę przypomnieć słowa św. Jana Pawła II, który napominał, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze – „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. Dziś przez świat idzie spaczone pojęcie wolności. Nie brak takich, którzy taką właśnie wolność głoszą. O tym winniśmy wiedzieć i to sobie głęboko uświadamiać. Trzeba prosić Boga, aby dał wzrost temu dobru, jakie dokonało się i nadal dokonuje na waszej ziemi, żeby nie zabrakło w sercach męstwa, wielkoduszności i nadziei”.

            W 2003 r. mówił także - Polska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. (…) Europa potrzebuje Polski. (…) Polska potrzebuje Europy. (…)

Cieszmy się wolnością. Niech nadchodzący jubileuszowy rok przyniesie wiele ważnych wydarzeń upamiętniających drogę Polski do wolności”. 

Starosta poinformował także o zaplanowanych już wydarzeniach, jakie będą odbywać się w roku jubileuszowym. W kalendarium powiatowych obchodów zapisano m.in:

- 19 października 2017r. Powiatowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej w Słupcy

- w maju 2018r. w Strzałkowie: Dzień Patrona – Powstańców Wielkopolskich w szkole podstawowej oraz Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

- czerwiec 2018r. gm. Orchowo – Bieg Niepodległości

- 22 września 2018r. na Borku Lądkowskim – uroczystość rocznicy POW

- październik 2018r. Festiwal Pieśni Chóralnej „Dla Niepodległej” w Powidzu

- na przełomie października i listopada 2018r. w kościele św. Wawrzyńca w Słupcy II Sejmik Ziemi Słupeckiej 

- 11 listopada 2018r. – rocznicowe obchody w poszczególnych gminach naszego powiatu; a także impreza sportowo-rekreacyjna „Bieg Stulecia” w Słupcy    

- listopad 2018r. Wielkopolski finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej w Słupcy 

- 16 grudnia 2018r. gm. Powidz i Ostrowite przygotowują rekonstrukcję walk

   pod Anastazewem; a także rajd Powidz-Ostrowite-Anastazewo         

            Dla zgromadzonej publiczności wystąpiły finalistki ubiegłorocznego wojewódzkiego finału Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej: Barbara Dyrka – absolwentka LO Słupca i Paulina Ławniczak – uczennica ZSE w Słupcy.   

Okolicznościowa uroczystość stała się okazją do wręczenia nagród i podziękowań uczestnikom konkursu na logo obchodów, którego organizatorem był Miejski Dom Kultury w Słupcy. Dyrektor MDK Jarosław Dębski podkreślił, iż na konkurs zgłoszonych zostało 19 prac plastycznych. I miejsce zdobyła Dominika Maćkowiak z Rozalina; II miejsce – Dorota Łuczak-Domiszewska ze Słupcy; III miejsce – Marek Hrynko ze Słupcy. Laureaci otrzymali pamiątkowe medale okolicznościowe „Ojcowie Polskiej Niepodległości”. Zwycięski projekt będzie towarzyszył uroczystościom rocznicowym na terenie powiatu słupeckiego.

Udział w uroczystości wzięły liczne poczty sztandarowe, honorowa asysta wojskowa z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, strażacy, policjanci, harcerze, zuchy oraz członkowie słupecki formacji ASG.     

Na zakończenie niedzielnej uroczystości Orkiestra Dęta OSP Słupca pod batutą kapelmistrza Jana Jasińskiego odegrała wiązankę melodii patriotycznych.


     czytan : 347