•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Ochrona Środowiska i Rolnictwo / Spotkanie w sprawie odbudowy pojemności retencyjnej zbiornika Słupca

         Spotkanie w sprawie odbudowy pojemności retencyjnej zbiornika Słupca


 

28 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, na zaproszenie dyrektora konińskiego oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie i zakończenie dokumentacji projektowej pn. „Odbudowa pojemności retencyjnej zbiornika Słupca”.

Koncepcja projektowa zakładała 3 warianty przywrócenia utraconej 20% pojemności retencyjnej zbiornika Słupca. Za najkorzystniejszy z wariantów uznawano wariant 2, polegający na odmuleniu dna zbiornika przy częściowym obniżeniu poziomu wody w zbiorniku. Szacunkowa ilość osadu dennego przewidziana do usunięcia przy tym wariancie wynosiłaby 1,1 mln m3. Z ekonomicznego punktu widzenia najlepszym wyjściem byłoby zagospodarowanie urobku w odległości do 1 km od miejsca realizacji inwestycji. Jednakże z uwagi na bardzo dużą ilość osadu dennego planowanego do usunięcia, problemów z jego zagospodarowaniem, a przede wszystkim olbrzymimi kosztami całej inwestycji, szacowanej na 46 mln zł, zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia.

Z zaoszczędzonej część środków finansowych, przeznaczonych na wykonanie dokumentacji technicznej, zostanie zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa rowu odsiąkowego zapory zbiornika Słupca”, której inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące prace:

- rozbiórka istniejących w korycie betonowych umocnień z płyt ażurowych i ułożenie nowego żelbetowego koryta wykonanego z prefabrykatów,

- włączenie w projektowane umocnienie rowu istniejących wylotów drenarskich, umocnienie skarp powyżej elementów żelbetowych pasem płyt betonowych ażurowych,

- rozbiórka istniejącej studni Ø 1500 mm zlokalizowanej w km 0+017 rowu odsiąkowego,

- budowa nowej studni Ø 2000mm w km 0+018 rowu odsiąkowego,

- wykonanie piaskownika przed wlotem do nowej studni,

- rozbiórka istniejącego betonowego rurociągu Ø 500 mm, na odcinku od 0+000 do km 0+017 rowu i budowa po tej samej trasie nowego rurociągu PEHD Ø 1000 mm,

- wykonanie drenażu z rur PVC-U Ø100 mm przy rurociągu PEHD Ø1000 mm i drenażu wzdłuż żelbetowego koryta rowu po obu jego stronach,

- rozbiórka istniejącego betonowego doku wylotu rurociągu Ø500mm i budowa nowego żelbetowego doku dla rurociągu PEHD Ø 1000mm oraz wykonanie remontu części wylotowej przepustu w km 0+321.

Ponadto oprócz robót ściśle związanych z przebudową rowu odsiąkowego, planowane są roboty towarzyszące obejmujące m.in.:

- wycinkę drzew i krzewów rosnących wzdłuż rowu odsiąkowego,

- budowę 3 biegów schodów na skarpie zapory czołowej zlokalizowanej wzdłuż rowu odsiąkowego,

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego z siatki stalowej po starej trasie ogrodzenia, stabilizację

oraz zagospodarowanie przyległego terenu do inwestycji poprzez wyprofilowanie koryta rowu, wyprofilowanie terenu nad nowym rurociągiem i obsiew mieszanką traw.

Szacowany koszt inwestycji wyniesie ok. 380 tys. zł.


     czytan : 450