•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / Ogłoszenie wyników z wyboru oferty i wysokości udzielonej dotacji na realizację zadania z zakresu Ratownictwa i ochrony ludności

         Ogłoszenie wyników z wyboru oferty i wysokości udzielonej dotacji na realizację zadania z zakresu Ratownictwa i ochrony ludności


     

UCHWAŁA Nr 234/2017

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru oferty i wysokości środków na realizację zadania powiatowego
z zakresu: „Ratownictwa i ochrony ludności” w roku 2017.

          Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), i art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi  oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020.

Po zapoznaniu się z ofertą,  Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:

                                                                   § 1

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: „Ratownictwa i ochrony ludności”, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez:

  1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na zadanie pt. „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa Wielkopolskiego powiatu Słupeckiego, jeziora Powidzkiego”.

 Na realizację zadania udziela się dotacji w kwocie 3 000,00 zł.          

                                                                   § 2

Powierzenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

                                                                  § 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.         

                                                                    § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący Zarządu

                                                                                              /-/ Mariusz ROGA


     czytan : 221