•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Oświata / ZSE Słupca zakończenie roku szkolnego - pożegnanie dyr. Ireny Grzeszczak oraz dyr. Grażyny Bich odchodzących na emeryturę

         ZSE Słupca zakończenie roku szkolnego - pożegnanie dyr. Ireny Grzeszczak oraz dyr. Grażyny Bich odchodzących na emeryturę


 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy (23.06) miało szczególny charakter, bowiem szkolne mury opuścili nie tylko uczniowie, ale także i Panie Dyrektor – Dyrektor Irena Grzeszczak oraz Wicedyrektor Grażyna Bich, które przeszły na zasłużoną emeryturę. Ta szkolna uroczystość miała bardzo szczególny charakter – obie Panie Dyrektor odebrały szereg życzeń, gratulacji i podziękowań od uczniów, rodziców i zaproszonych gości, ale także zarząd powiatu słupeckiego zdecydował o uhonorowaniu dyr. Ireny Grzeszczak medalem Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego; natomiast dyr. Grażyna Bich otrzymała Nagrodę Starosty. Te szczególne wyróżnienia wręczył starosta Mariusz Roga wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Bogdanem Jastrzębiem.       

Zaproszenie na uroczystość zakończenie roku szkolnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy przyjęli m.in. – Wojciech Jankowiak wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, starosta Mariusz Roga, wicestarosta Szymon Grzywiński, przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Jastrząb, Mateusz Krupczyński reprezentujący Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Eugeniusz Grzeszczak poseł Ziemi Słupeckiej, wicemarszałek Sejmu RP VII kadencji, obecnie wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, burmistrz Michał Pyrzyk, Marek Baugmart z-ca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, przedstawiciele wojska, straży i policji, dyrektorzy i szefowie urzędów instytucji samorządowych, dyrektorzy szkół ponadgminnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele zakładów wspierających szkołę, rodzice, grono pedagogiczne, emerytowani nauczyciele, absolwenci.   

Piątkowe zakończenie roku szkolnego był to czas podsumowań, gratulacji dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce, sporcie, konkursach przedmiotowych i zaangażowaniu na rzecz szkoły. Od lat Ekonomik honoruje najlepszych uczniów, który wchodzą w skład tzw. „Złotej Klasy”.

Podczas uroczystości głos zabrała dyr. Irena Grzeszczak, która po 39 latach pracy zdecydowała się odejść na emeryturę. – (…) Z naszą szkołą związana jestem od lat. Najpierw w latach 1970-74, jako uczennica Technikum Ekonomicznego. Następnie w 1982 r. jako pracownik szkoły na stanowisku głównej księgowej, nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik szkolenia praktycznego; od 1990 r. wicedyrektor szkoły a przez ostatnie 10 lat dyrektor ZSE w Słupcy. Kiedy patrzę w przeszłość, to uświadamiam sobie, że połowę mojego życia związałam z Ekonomikiem, które traktowałam jak dodatkowe dziecko. (…) Przeczytałam kiedyś, że kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. Jak prawdziwe są te słowa przekonałam się przez ostatnie lata. Marzyłam, aby ta szkoła była wielka. Pragnęłam, aby była nowoczesna. Chciałam, aby odnosiła sukcesy i wierzyłam, że tak będzie. I choć niekiedy zawało mi się, że przeszkody są silniejsze, to nie straciłam z oczu tego, o czym marzyłam. Czas pokazał, że warto czekać cierpliwie. Moje marzenia stały się rzeczywistością (…) Jednak wartością tej placówki są ludzie, którzy mimo, że się różnią, potrafią ze sobą współpracować i tworzyć wielkie rzeczy. Życzę, aby ta dobra atmosfera, sprzyjająca rozwojowi szkoły, utrzymywała się przez następne lata. Aby karty historii naszej szkoły były zapisywane dobrymi wydarzeniami. (…)

Starosta słupecki Mariusz Roga, zwracając się do zebranych, m.in. życzył uczniom i nauczycielom udanych i słonecznych wakacji, a także dziękował za minione dziesięć miesięcy ciężkiej pracy – (…) Jest za co naprawdę dziękować i czego gratulować. Wszyscy chyba mamy świadomość tego, w jak trudnym okresie funkcjonujemy – niż demograficzny szczególnie dotyka w tej chwili szkoły ponadgimnazjalne. A mimo wszystko ta szkoła potrafi zachęcać uczniów. Dzięki ciekawym projektom, ofercie edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, szkoła ta odnosi znaczące sukcesy. Bardzo dobrze się dzieje, że na tej uroczystości pokazani są ci, którzy osiągnęli najlepszy wyniki edukacyjne, bo są godni naśladowania. W imieniu całej społeczności samorządowej powiatu słupeckiego, proszę przyjąć szczere podziękowania.

To nasze dzisiejsze, niby takie samo, ale jakże inne spotkanie, jest niezwykle ważne. Żegnamy dwie bardzo wyraziste i znaczące postaci. (…) Jak okiem sięgnąć dostrzec można efekty Waszej pracy. (…) Praca ta przyniosła ogromny kapitał samooceny i zewnętrznej radości. (…) Nie mówimy dziś, że Ekonomik jest jakimś wzorem do naśladowania. Ekonomik jest sprawnie działającą maszyną, która tak dobre efekty naboru przyniosła chociażby w tym roku. Ta dobra marka szkoły, efekty pracy, roznosi się szybko i za tę pozytywną opinie i wszelkie dokonania, w imieniu organu prowadzącego dziękuję.

Wyrazem tych podziękowań jest najwyższe wyróżnienie powiatu słupeckiego dla Pani Dyrektor Ireny Grzeszczak, a dla Pani Grażyny Bich – Nagroda Starosty Słupeckiego. Dziękuję za lata twórczej i owocnej pracy. (…)

W tym momencie nastąpiło wręczenie medalu „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” i Nagrody Starosty.   

W dalszej części uroczystości dyr. Irena Grzeszczak została uhonorowana nagrodą „Otimusa” przyznawaną przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, za wieloletnie kształtowanie pozytywnych postaw młodego pokolenia, jako przyszłych liderów polskiej gospodarki.

Słowa uznania i szacunku skierował także Wojciech Jankowiak wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który podkreślił, że słupecki Ekonomik, na tle innych szkół naszego regionu, to znacząca, odważna i przodująca placówka edukacyjna.      

Dyrektor LO Słupca Tadeusz Raczkowski okolicznościowe wystąpienie skierował w  imieniu Koleżankę i Kolegów dyrektorów wszystkich szkół i placówek prowadzonych przez powiat słupecki.

W imieniu grona pedagogicznego i pracowników szkoły głos zabrała wicedyrektor Karolina Rakowicz (która od 1 września kierować będzie słupeckim Ekonomikiem). Wyraziła ona podziękowania i słowa uznania za wieloletnie kierowanie i zarządzanie szkołą.

Dyr. Irena Grzeszczak oraz dyr. Grażyna Bich zostały uhonorowane tytułem „Bene Meritus” i medalem „Maksymiliana” – wyróżnienie to jest wyrazem uznania społeczności szkolnej dla ucznia/absolwenta, który w sposób szczególny zasłużył się dla Ekonomika; tytuł ten nadawany jest od 2012 r.

(Do tej pory tytuł ten otrzymali: 2012 – Tomasz Gaca; 2013 – Mateusz Półrolniczak; 2014 – Monika Kobylarek oraz 2016 – Krzysztof Smarzyński. Z okazji 90-lecia szkoły kapitułą wyróżniła dyrektorów i nauczycieli emerytów, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju szkoły i umocnienia jej pozycji w regionie. A także wyróżniono wówczas przedstawicieli samorządu, którzy wspierali inicjatywy ZSE Słupca. Tytuł „Bene Meritus” i medal „Maksymiliana” w roku 2015 otrzymali: Roman Maruszczak, Elżbieta Dziadkiewicz, Małgorzata Kozakiewicz, Seweryna Grzegorowska, Danuta Sieczkowska, Aleksander Kordylasiński, starosta Mariusz Roga, burmistrz Michał Pyrzyk).        

Piątkową uroczystość zakończyła część artystyczna, która była swoistym benefisem Ireny Grzeszczak i Grażyny Bich.                       


     czytan : 1237