•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatowego z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego

         Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatowego z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego


 

UCHWAŁA Nr  231/2017

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 16 maja  2017 roku

 

w sprawie wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania powiatowego
z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego w roku 2017.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), oraz art. 5 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 roku,
 poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi  oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020.

 

Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:

§ 1

 W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i
dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez Słupecką Organizację Turystyczną.

  Na wsparcie realizacji  zadania  pod tytułem Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku” udziela się dotacji w kwocie 2 500,00 zł.

 § 2

 Wsparcie realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Marusz ROGA