•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Oświata / SOSW Słupca - Spotkanie z autyzmem

         SOSW Słupca - Spotkanie z autyzmem


 

W sali Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, 27 kwietnia 2017 r., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy zorganizował „Spotkanie z autyzmem” w ramach obchodów Światowego Miesiąca Autyzmu. Spotkanie było okazją do zaprezentowania filmu ukazującego zachowania dzieci dotknięte tym zaburzeniem, a także podsumowany został konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji filmu informacyjnego dot. autyzmu i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu. Film ukazał także działania SOSW w pracy z dziećmi autystycznymi, jak również różnorodną działalność edukacyjną i terapeutyczną placówki.

Organizatorzy podkreślili, iż coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.  Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone.

Dyrektor SOSW Anna Mydłowska podsumowała konkurs plastyczny „W świecie osób niepełnosprawnych”, skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, którego celem było rozbudzanie wśród dzieci wrażliwości i otwartości na świat osób niepełnosprawnych. Laureatkami konkursu zostały uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słupcy: Iga Herman kl. IV, Julia Czechowska kl. V oraz Aleksandra Adamczewska kl. VI. Upominki ufundowało Starostwo Powiatowe w Słupcy oraz SOSW w Słupcy.     

***

Autyzm i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu są odmiennym, indywidualnym sposobem rozwoju. Widoczne w zachowaniu osób ze spektrum objawy dotyczą trzech, kluczowych sfer: komunikacji, relacji społecznych oraz zainteresowań i sposobu zabawy - w wypadku dzieci.

Czym jest autyzm?

To pytanie najczęściej zadają sobie rodzice dzieci, zaniepokojeni ich specyficznym zachowaniem. Zdarza się także, że zadają je sobie osoby dorosłe, które przeżywają niepokój związany ze swoim funkcjonowaniem w społeczeństwie. Aby na nie odpowiedzieć potrzebna jest specjalistyczna ocena rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem etapu wczesnego dzieciństwa. W tym celu przeprowadzamy wywiad rozwojowy oraz obserwację - w wypadku dzieci, najlepiej w naturalnym środowisku. Diagnozę zawsze powinien potwierdzić lekarz, specjalista w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Jakie są objawy autyzmu?

Przede wszystkim, należy zauważyć, że odmienności rozwojowe można zauważyć już u bardzo małych dzieci - nawet przed pierwszym rokiem życia! Zwrócić uwagę powinno, jeżeli:

 • dziecko nie podąża wzrokiem za wzrokiem drugiej osoby
 • dziecko nie patrzy tam, gdzie dorosły pokazuje
 • dziecko nie obserwuje ludzi lub interesuje się nimi mniej niż przedmiotami
 • dziecko nie pokazuje innym rzeczy, które je zainteresują
 • dziecko nie chwali się albo robi to bardzo rzadko
 • dziecko nie zachęca innych do uczestniczenia w zabawach, które podejmuje

U starszych dzieci zaobserwować możemy:

 • opóźniony rozwój mowy lub specyficzny sposób korzystania z niej
 • nietypową zabawę, odmienną od rówieśników - w szczególności trudności z zabawą "na niby"
 • problem z uczestniczeniem w zabawach z regułami
 • ograniczone kontakty z rówieśnikami
 • trudności z określeniem potrzeb i emocji ludzi
 • trudności z rozumieniem tego, że ludzie myślą inaczej niż dziecko

Warto podkreślić, że cokolwiek zaniepokoi rodziców - spotkanie ze specjalistą jest jedynym sposobem na uzyskanie rzetelnej wiedzy o dziecku. Szukanie odpowiedzi tylko w Internecie może spowodować opóźnienia w podjęciu korzystnych dla dziecka i jego środowiska działań.

Jak zachowuje się osoba z autyzmem?

Nie ma jednego, typowego sposobu zachowania osób z autyzmem. Podawanie przykładów jest szkodliwe i prowadzi do utrwalania stereotypowego widzenia ludzi ze spektrum. Każdy człowiek jest inny i może inaczej się zachowywać. Wiele zależy od specyfiki rozwoju, środowiska w jakim dana osoba się wychowuje oraz świadomości własnej odmienności rozwojowej.

Jakie są rodzaje autyzmu?

Nie określamy „rodzajów” autyzmu. W tej chwili, na świecie używa się określenia spektrum autyzmu, które pokazuje, że ciężko jest podzielić osoby na jakieś, z góry określone kategorie. W diagnostyce klinicznej wyodrębniamy kilka zdefiniowanych zespołów objawowych, jak np. autyzm dziecięcy czy zespół Aspergera. Jednak zawsze należy patrzeć na osobę ze spektrum autyzmu, jako na indywidualną jednostkę. Po prostu na człowieka.

Co to jest zespół Retta?

Jest to genetycznie uwarunkowane zaburzenie ze spektrum autyzmu, dotyczące w zasadzie tylko dziewcząt. W jego przebiegu zawsze mamy do czynienia z poważną, sprzężoną niepełnosprawnością, chociaż nie wszystkie dzieci są niepełnosprawne intelektualnie. Charakteryzują się natomiast, często bardzo poważnymi, problemami ruchowymi a wiele z nich przechodzi w życiu moment utraty wielu umiejętności. Zespołowi Retta często towarzyszy padaczka. Aby skutecznie wspierać rozwój osób z zespołem Retta, należy przede wszystkim umożliwić im komunikację - pomimo braku lub poważnego opóźnienia rozwoju mowy. W tym celu korzystamy z różnych pozawerbalnych narzędzi językowych.

Czy autyzm da się wyleczyć?

Nie ma takiej możliwości. Spektrum autyzmu to wzorzec rozwojowy, odmienny od najczęstszego w populacji ludzkiej. Charakteryzuje się innym, niż typowy postrzeganiem świata i myśleniem o otoczeniu - w którym ważniejsze wydają się być zjawiska nieożywione, niż ludzie. Z autyzmu nie można wyleczyć, ponieważ nie jest chorobą. Ważnym jest natomiast, aby nauczyć się z nim żyć. Tak, jak osoby z każdą odmiennością rozwojową, tak osoby ze spektrum napotykają różne trudności i warto dać im narzędzia, by sobie z nimi radziły. Nie da się z osoby z autyzmem „zrobić” neurotypowej. Można jednak wspierać ich rozwój i zapobiegać wtórnym konsekwencjom, takim jak niepełnosprawność intelektualna, czy poważne zaburzenia emocjonalne. /www.prodeste.pl/autyzm/


     czytan : 624