•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / Stabilność przewozów w publicznym transporcie zbiorowym zapewniona

         Stabilność przewozów w publicznym transporcie zbiorowym zapewniona
W Urzędzie Miejskim w Koninie miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy powiatem słupeckim, konińskim i kolskim, dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

  Na mocy podpisanego dokumentu to właśnie koniński samorząd będzie odpowiedzialny za zarządzanie i planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich. Ze strony powiatu słupeckiego porozumienie podpisali starosta Mariusz Roga oraz wicestarosta Szymon Grzywiński.

Ustalono, że to organizator będzie uzgadniał z poszczególnymi powiatami: określenie linii komunikacyjnych dla zabezpieczenia potrzeb przewozowych mieszkańców całego obszaru porozumienia, określenia godzin kursowania autobusów poszczególnych liniach, ustalania standardów dla obiektów infrastruktury przystankowej oraz pojazdów, a także wyrażenia zgody operatorowi na zmianę cen oraz innych opłat.

Stosowna umowa obejmująca wspomniane kwestie zostanie podpisana w późniejszym terminie.

Dla powiatu słupeckiego podpisanie porozumienia oznacza utrzymanie stabilności przewozów w publicznym transporcie zbiorowym.

Warto przy tym zaznaczyć, że „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego i słupeckiego” zwany też Planem Transportowym, od dnia 16 lutego 2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy w Wydziale Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca,  pok. 6, w godz. od.8.00 do 14.00 oraz zamieszczony pod adresem www.powiat-slupca.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat-slupca.pl w zakładce Ogłoszenia i Komunikaty.

Uwagi i propozycje zmian do dokumentacji projektu Planu Transportowego przekazywać można przez 21 dni tj. od dnia 21.02.2017 r. do dnia 14.03.2017 r.- liczy się data wpływu do urzędu.
Opinie i uwagi będą przyjmowane wyłącznie pisemnie na formularzach załączonych do Planu Transportowego, które prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jaroslaw.wojciechowski@konin.um.gov.pl podając w tytule wiadomości „Uwagi w zakresie Planu Transportowego” lub pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem „Uwagi w zakresie Planu Transportowego”.

     czytan : 814