•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / S T A R O S T A S Ł U P E C K I zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań

         S T A R O S T A S Ł U P E C K I zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań


 

GN.6821.60.2016                                                           Słupca, dnia 23 stycznia 2017 r.

GN.6821.63.2016

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)

 

S T A R O S T A  S Ł U P E C K I

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie udostępnienia:

1)   nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/7, położonej w obrębie Ostrowo gm. Powidz, której stan prawny jest nieuregulowany, na rzecz ENERGA – OPERATOR
S. A. z siedzibą w Gdańsku w celu wymiany przewodów napowietrznej linii SN 15 kV relacji Witkowo – Skorzęcin oraz w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego dokonanie tych czynności.

 

2)  nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 42/8, położonej w obrębie Anastazewo gm. Powidz, której stan prawny jest nieuregulowany, na rzecz
ENERGA – OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku w celu wymiany przewodów napowietrznej linii SN 15 kV relacji Witkowo – Skorzęcin oraz w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego dokonanie tych czynności.

 

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

 

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości zostaną wszczęte postępowania w przedmiocie udostępnienia nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, wejście B, pokój nr 5, tel. 63 275 86 18.

                                                                  

                                                                   Starosta Słupecki

                                                             /-/ Mariusz Roga

 


     czytan : 683