•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Oświata / Powiat Słupecki - Samorządowym Liderem Edukacji 2016

         Powiat Słupecki - Samorządowym Liderem Edukacji 2016


 

Powiat Słupecki - Samorządowym Liderem Edukacji 2016

12 X 2016 r. w Sali Białej historycznego Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Podczas Gali reprezentantom gmin i powiatów z całej Polski wręczono certyfikaty poświadczające pozytywny wynik ewaluacji w dziedzinie jakości i efektywności lokalnej polityki oświatowej. Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie odebrali je z rąk prof. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej Programu „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Grażyny Kaczmarczyk, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość stanowiła również okazję do przekazania życzeń na nadchodzący Dzień Edukacji Narodowej.

W Gali wzięło udział blisko 150 samorządowców z całej Polski, w tym starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga oraz Elżbieta Kordylewska kierownik powiatowego Wydziału Oświaty. Starosta dla Powiatu Słupeckiego, już po raz czwarty, odebrał tytuł „Samorządowy Lider Edukacji 2016” oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne „Samorządowy Lider Jakości Kształcenia”, a także Srebrny Certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”.
 
Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W tym roku, już po raz szósty, powołana przez organizatorów Kapituła naukowców pracujących m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wyróżniła gminy i powiaty z całej Polski, które inwestują w rozwój oświaty, wspierają środowiska edukacyjne oraz wyróżniają się aktywnością na rzecz dzieci i młodzieży.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 2011 roku corocznie otrzymują go najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce. Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję JST mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych.
 
– Każdą gminę czy powiat uczestniczący w Programie ocenia niezależnie od siebie dwóch ekspertów. Taka ocena trwa blisko 3 miesiące i bazuje na wielu źródłach informacji na temat certyfikowanego samorządu: od ankiety certyfikacyjnej, poprzez analizę obowiązujących w JST dokumentów strategicznych czy aktów prawnych, po dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej czy informacje pozyskane od środowisk oświatowych. Po zakończeniu ewaluacji gmina czy powiat biorący udział w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” uzyskuje szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w formie recenzji przygotowanej przez Komisję. Taki dokument zawiera najważniejsze wnioski z certyfikacji i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komisji – zwłaszcza w tych gminach, gdzie Komisja stwierdza nieprawidłowości w zakresie lokalnej polityki oświatowej. Jest dla nas bowiem bardzo ważne, aby poza efektami promocyjnymi Program „Samorządowy Lider Edukacji” dawał polskim gminom i powiatom również korzyści projakościowe. Taka jest bowiem naczelna idea akredytacji. Po sześciu edycjach Programu wiemy, że bardzo wiele samorządów wprowadza rozwiązania i modyfikacje proponowane przez naszych ekspertów, co realnie podnosi jakość edukacji w dłuższej perspektywie. Ponadto, na etapie certyfikacji, członkowie Komisji bardzo często konsultują rozwiązania edukacyjne stosowane w audytowanych samorządach, służą radą ekspercką, uczestniczą w projektowaniu czy aktualizowaniu strategii oświatowych etc. To istotna „wartość dodana” Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, o której należy przypomnieć w kontekście korzyści, jakie osiągają gminy i powiaty dzięki uczestnictwu w procesie certyfikacji – mówiła Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
W tegorocznej edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, po raz pierwszy w jego historii, przyznane zostały nowe wyróżnienia nadzwyczajne (dodatkowe) w kategoriach: „LIDER BEZPIECZEŃSTWA W OŚWIACIE” oraz „LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”. Pierwsze z wyróżnień trafiło do JST, które uzyskają certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, a dodatkowo uznane zostały przez Komisję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach. Drugie wyróżnienie przyznano samorządom, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania i mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST.
 
- Laur „Samorządowego Lidera Edukacji” otrzymują gminy i powiaty, w których kreatywność i efektywność w zarządzaniu oświatą przynosi znakomite owoce. Owocami tymi są szkoły i placówki kształcące nowocześnie i progresywnie, innowacyjne projekty dydaktyczne czy wartościowe inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Po raz kolejny spotykamy się dziś w gronie działaczy i menedżerów samorządowych z całej Polski, którzy udowadniają, że kwestie rozwoju edukacji mogą stanowić priorytet w zarządzaniu publicznym na poziomie lokalnym. Albert Camus napisał, że największą wadą szkoły jest to, iż przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. Nie mam wątpliwości, że Camus nigdy nie wypowiedziałby tych słów, gdyby poznał praktykę edukacyjną  w szkołach i placówkach, dla których organami prowadzącymi są gminy i powiaty wyróżnione w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” – mówił do laureatów prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, prowadzący uroczystość. Tegoroczna Gala Finałowa Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” połączona była z prezentacją książki na temat laureatów Programu, której autorem jest właśnie Michał Kaczmarczyk. Książka ta ukazała się we wrześniu br. nakładem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a w trakcie Gali w Pałacu Wilanów miała miejsce jest uroczysta promocja. Celem publikacji jest upowszechnianie najciekawszych rozwiązań i „dobrych praktyk” w dziedzinie polityki oświatowej, zidentyfikowanych przez ekspertów Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. Książka służy również promocji gmin i powiatów wyróżnionych tym tytułem w ubiegłorocznej edycji Programu.
 
Uroczystości wręczenia certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” towarzyszył znakomity koncert Filipa Siejki - muzyka, multiinstrumentalisty, kompozytora i aranżera, autora przebojów wielu artystów: Patrycji Markowskiej, Natalii Kukulskiej, Michała Bajora, Zbigniewa Wodeckiego, Mieczysława Szcześniaka, Katarzyny Skrzyneckiej, Łukasza Zagrobelnego, Kuby Molędy. Filip Siejka jest również kompozytorem musicalu „Karol” o życiu Jana Pawła II, którego partnerem i patronem została Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 

Galę zwieńczył bankiet dla laureatów i ekspertów Programu, w trakcie którego goście mogli wymienić się uwagi i spostrzeżenia na temat polityki oświatowej i „dobrych praktyk” w zarządzaniu szkolnictwem. 
 
Kolejna edycja Programu „Samorządowy Lider Edukacji” rozpocznie się wiosną 2017 roku.   

Foto - http://www.lider-edukacji.pl


     czytan : 1922