•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Ochrona Środowiska i Rolnictwo / Dożynki Powiatowe w Powidzu - Rafał Pietrzak z Kossakowa Słupeckim Rolnikiem Roku 2016

         Dożynki Powiatowe w Powidzu - Rafał Pietrzak z Kossakowa Słupeckim Rolnikiem Roku 2016


 

Dożynki Powiatowe w Powidzu -

Rafał Pietrzak z Kossakowa Słupeckim Rolnikiem Roku 2016

Dożynki to zwyczaj ludowy Słowian i plemion bałtyckich, zwany często w różnych stronach Polski wyżynkami, obrzynkami lub wieńcem. Obrzęd dożynek związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI – i tak od wieków kultywowany jest ten prastary zwyczaj. Tegoroczne Dożynki Powiatowe zostały zorganizowane we współpracy z bogatą historycznie Gminą Powidz. 4 września do Powidza zjechali przedstawiciele wszystkich ośmiu gmin wchodzących w skład Powiatu Słupeckiego, z pięknymi wieńcami i chlebami, owocami i kwiatami.  

Powiat słupecki pod względem zajmowanej przez siebie powierzchni plasuje się na 14 miejscu w województwie Wielkopolskim, liczy prawie 60 tysięcy mieszkańców, z czego blisko 50 % związanych jest z działalnością rolniczą. Powiat słupecki jest powiatem rolniczym: 63 tys. ha przeznaczonych jest na cele rolnicze, w tym 52 tysiące to grunty orne. Funkcjonuje tu ponad 5600 gospodarstw indywidualnych, a przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi ponad 9 h. Powiat słupecki to osiem gmin, w których podziwiać można m.in. niespotykane krajobrazy.

Powidz to jedna z najmniejszych gmin w województwie. Jest atrakcyjnie położona pomiędzy Jeziorem Powidzkim a Jeziorem Niedzięgiel, dlatego też Powidz jest miejscowością typowo turystyczną. Każdego roku, już od szesnastu lat, na jeziorze Powidzkim odbywają się regaty na Powitanie Wakacji o Puchar Starosty Słupeckiego, z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, jak również wakacyjne regaty z cyklu Grand Prix Jeziora Powidzkiego.

Gmina Powidz zajmuje obszar 80,15 km², w tym: użytki rolne: 28% oraz użytki leśne: 47%. Gmina stanowi 9,57% powierzchni naszego powiatu. W skład gm. Powidz wchodzi 10 sołectw: Anastazewo, Charbin, Ługi, Ostrowo, Polanowo, Powidz, Powidz-Osiedle, Przybrodzin, Smolniki Powidzkie i Wylatkowo.

Na terenie gm. Powidz znajduje się lotnisko wojskowe i stacjonuje 33. Baza Lotnictwa Transportowego.

            Uroczystości dożynkowe zainaugurowała Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył proboszcz parafii św. Mikołaja w Powidzu ks. Alfred Lewicz wraz ks. Krzysztofem Stawskim – dyr. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Oprawę uroczystości zapewnił Żeński Chór Sonata oraz Orkiestra Dęta.  

Korowód dożynkowy, który tworzyły poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami, starostowie dożynek, komitet honorowy - włodarze z gmin powiatu słupeckiego oraz liczni zaproszeni goście i mieszkańcy gm. Powidz. W uroczystościach dożynkowych wzięły udział także reprezentacje  sołectw gminy i miasta Witkowo - Wiekowa i Ruchocinka, które przynależą do Parafii Powidz.

Starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga wraz z wójtem gminy Powidz Jakubem Gwitem uroczyście powitali uczestników dożynek, tym samym otwierając doroczne Powiatowe Święto Plonów, dziękował przedstawicielom ośmiu gmin za wystawienie swoich reprezentacji i udział w powiatowych dożynkach.

W swoim wystąpieniu starosta podkreślił, iż Powiat Słupecki jest terenem typowo rolniczym a rolnictwo w Polsce zawsze traktowane było jako jedna ze strategicznych gałęzi gospodarki narodowej. Starosta nawiązał także do obecnej sytuacji ekonomicznej polskiego rolnictwa, a przede wszystkim występujących drastycznych spadków cen produkowanej żywności, zarówno na rynku produktów roślinnych jak i zwierzęcych. Na tę trudną sytuację ekonomiczną nakładają się nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne z przymrozkami, suszami, gradobiciami i ulewami. - W związku z tym Rada Powiatu Słupeckiego apeluje o podjęcie działań, przez administrację rządową, w kierunku uruchomienia skupu interwencyjnego. Działanie takie pozwoli ustabilizować trudną sytuację ekonomiczną w rolnictwie oraz ochronić wiele gospodarstw przed popadaniem w nieuzasadnione zadłużenie, tym samym ratując wiele miejsc pracy. – mówił starosta.

Szanowni Rolnicy

W dniu Powiatowego Święta Plonów z wdzięcznością chylę przed Wami czoło, dziękując za chleb codzienny i wszystkie produkty ofiarowane nam wszystkim. Zawdzięczamy to Waszej ciężkiej pracy. Jestem świadomy Waszego trudu i wielu poświęceń.

W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców powiatu słupeckiego dziś oddaję Wam należny szacunek i dziękuję z całego serca.

Wiem, że Wasza praca jest uzależniona od wielu czynników przyrodniczych, klimatycznych i sytuacji gospodarczej kraju. Wszystkie te aspekty właśnie w tym roku dokuczyły Wam dotkliwie. Ale wiem też, że troskliwe i doświadczone oko gospodarza czuwa nad tym, aby zebrać jak najobfitszy plon. Doskonałym przykładem są przygotowane na dzisiejsze święto bogate stoły z owocami Waszej pracy i przepiękne dożynkowe wieńce dziękczynne.

Każdy rok w rolnictwie jest inny, ale każdy wymaga ciężkiej pracy, nieustannej troski i zapobiegliwości, by ziemia wydała jak najlepsze plony. – zakończył swe wystąpienie starosta Mariusz Roga.

Natomiast wójt gm. Powidz Jakub Gwit powiedział m.in. -  Krajobraz Gminy Powidz to poza jeziorami i rozwijającą się wokół nich turystyką, zaufanym partnerem w postaci lotniska wojskowego, stanowiącymi połowę powierzchni gminy lasami,  to także krajobraz rolniczy, który kreowany jest przez konkretną pracę, trud i zaangażowanie rolników. Występują u nas duże, rozwijające się gospodarstwa rolne. Są także małe rodzinne gospodarstwa, będące często ostoją tradycji, przekazujące z pokolenia na pokolenia wiele cennych rad. Są rolnicy, którzy skutecznie różnicują swoją działalność w kierunku pozarolniczym, znajdując swoje miejsce na rynku, chociażby w usługach leśnych czy turystycznych. Jesteśmy dumni z naszych pszczelarzy,  aktywnych i pomysłowych, których produkty znane są także w całym kraju. Dziś z okazji naszego gminnego i powiatowego święta plonów chciałbym każdej i każdemu z Was z wdzięcznością spojrzeć w oczy, z szacunkiem podać rękę i podziękować za to, że na co dzień podejmujecie ten wielki trud gospodarowania zasobami ziemi dla dobra społeczeństwa. Pamiętamy i będziemy o Was pamiętać. Pragniemy być blisko Waszych spraw. Będziemy Was wspierać w różnych działaniach, bo chcemy:

- żeby bogata tradycja płynąca z życia rolniczego (przekazywana też dzięki działalności naszych lokalnych zespołów artystycznych) dalej była wśród nas obecna,

- chcemy, żeby to  nasi rolnicy mogli się rozwijać i odpowiadać za nasze ziemie,  bo żyjąc to już od lat, najlepiej wiedzą jak to się robi,

- aby rolnictwo miała odpowiednie warunki prawne i gospodarcze do funkcjonowania.

Dożynki Powiatowe to także okazja do wzajemnego spotkania, integracji, wymiany doświadczeń. To niezwykle ważne, abyśmy w codziennej pracy potrafili tworzyć dobre relacje, abyśmy budowali kulturę spotkania, a unikali ducha niezdrowej  rywalizacji. Nawzajem jesteśmy sobie potrzebni!

Dobrze więc, że jesteśmy dziś razem. Dziękuję Panu Staroście oraz całemu samorządowi powiatu słupeckiego za organizację Dożynek Powiatowych 2016 w Powidzu, dziękuję za trud przygotowania pracownikom Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, poszczególnym sołectwo i wszystkim osobom zaangażowanym.

Dobrego czasu w Powidzu i radosnego, w pełni zasłużonego, świętowania!


Życzenia z okazji dzisiejszej uroczystości nadesłał p. Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, honorowy obywatel Powidza, Władysław Kosiniak-Kamysz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Marek Baumgart.

W dalszej części uroczystości dożynkowej wprowadzono delegacje z wieńcami, tym samym rozpoczęto Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec. Komisję konkursową stanowili: Danuta Woźniak – kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupcy oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Słupcy: Katarzyna Valirakis i Anita Kubicka – kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji.

Starostami Dożynek – Powidz 2016 był Michał Wysocki z Powidza oraz Sylwia Kubiak ze Słupcy. Obecność Starościny z m. Słupca wskazuje, iż w następnym roku gospodarzem Dożynek Powiatowych będzie właśnie Gmina Miejska Słupca.   

Starosta Dożynek Michał Wysocki – młody wykwalifikowany rolnik, ur. w 1987 roku w Słupcy, s. Wojciecha i Jadwigi, zamieszkały w Powidzu, wykształcenie wyższe - kierunek: ochrona środowiska, specjalizacja: ekotechnologia; studia podyplomowe w zakresie strategii pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.

Od najmłodszych lat zawsze chętnie pomagał w pracach w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Pochodzi z rodziny z tradycjami rolniczymi, w której dziadek i ojciec zajmowali się rolnictwem. Od połowy 2014 r. prowadzi samodzielnie gospodarstwo, które otrzymał od rodziców. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 13,88 ha. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną, głownie pszenicę i rzepak, ale także pszenżyto, jęczmień, ziemniaki.

Praca na roli nie uniemożliwia mu realizacji marzeń i zainteresowań. Od 2000 r. Michał Wysocki jest członkiem orkiestry dętej w Powidzu, ale także strażakiem - ukończył kurs podstawowy i wciąż dokształcając się, jest aktywnym strażakiem ratownikiem – członkiem powidzkiej jednostki OSP, w której pełni – już drugą kadencję, funkcję sekretarza. Został również powołany do Zarządu Gminnego OSP i tam także spełnia się w roli sekretarza tego organu. Swoich sił próbuje również w Stowarzyszeniu Unia Nadwarciańska, którego to jest członkiem.

Zawsze aktywny społecznie, chętnie, na miarę czasu i możliwości, udziela się dla dobra społeczności lokalnej, m.in. jako członek rady sołeckiej sołectwa Powidz, już od dwóch kadencji. W wolnym czasie można go spotkać na parkiecie powidzkiej hali, grającego w siatkówkę, w roli zawodnika w lokalnych zawodach strzeleckich, czy rowerzysty, bądź motocyklisty odkrywającego piękno rodzimej ziemi - okolic Powidza i powiatu. Fascynacje polskimi górami realizuje zimą szusując na nartach po górskich stokach.

Starościna Dożynek - Sylwia Kubiak z domu Nowaczyk, rodowita Słupczanka, pochodzi z rodziny ogrodników. Rodzice Pani Sylwii Marianna i Zygmunt Nowaczykowie prowadzili niewielką działkę, którą Pani Sylwia wraz z mężem Janem przejęli i w ciągu kilkunastu lat stworzyli profesjonalne gospodarstwo szkółkarskie o powierzchni ok. 10 ha. Pani Sylwia jest matką trzech synów: Konrada – 18 lat, Jakuba – 16 lat oraz Jana juniora – lat 8. Dwóch najstarszych synów uczęszcza do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie o kierunku Architektura Krajobrazu.

Gospodarstwo szkółkarskie specjalizuje się w produkcji tui, sosen, świerków szczepionych, drzew alejowych, gdzie prowadzona jest sprzedaż hurtowa roślin na terenie całego kraju oraz sprzedaż detaliczna w miejscowości Grobla gm. Słupca.

Swoje produkty Firma Państwa Kubiaków promowała na targach ogrodniczych GARDENIA 2016 w Poznaniu. Gospodarstwo szkółkarskie jest wzorowo prowadzonym i wyposażonym gospodarstwem na terenie gminy Słupca.

Pani Sylwia wraz z mężem Janem cieszą się potwierdzoną opinią prawdziwego lidera. Państwo Kubiakowie są laureatami wielu konkursów. Nasza Starościna jest zawsze gotowa do pracy społecznej i charytatywnej a powierzona jej funkcja starościny tegorocznych dożynek jest dla pani Sylwii zaszczytem i wyróżnieniem.

W części obrzędowej udział wziął wicestarosta Szymon Grzywiński i wójt Jakub Gwit oraz Starostowie Dożynek, którzy przekazali chleb na ręce głównych organizatorów Święta Plonów. Włodarze Gminy i Powiatu połamali chleb i wraz z wszystkimi wójtami i burmistrzami dzielili chleb wśród uczestników dożynkowego święta.  

Każdego roku Dożynki Powiatowe są okazją do uhonorowania rolników, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. Troje rolników z terenu Powiatu Słupeckiego  wyróżniono odznaka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczenie to otrzymali: Bogdan Piotrowski zam. Powidz, Antoni Kaczyński zam. Polanowo oraz Marek Waszak zam. Charbin.

Tradycyjnie od kilku lat Dożynki Powiatowe są również okazją do wyróżnienia rolników z terenu Powiatu Słupeckiego, biorących udział w konkursie „Słupecki Rolnik Roku”. Do tegorocznego konkursu zgłoszone zostały cztery gospodarstwa rolne. Tytuł „Słupecki Rolnik Roku” otrzymał Rafał Pietrzak z żoną Barbarą zam. Kossakowo, gm. Orchowo; II m. zajął Michał Imbiorowicz zam. Przybrodzin gm. Powidz (nagrodę odebrał wójt gm. Powidz); III m. - Mirosław Dziewiątka zam. Wierzbocice, gm. Słupca; wyróżnienie Łukasz Szczepański zam. Ciążeń, gm. Lądek

W Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy zwyciężyła Gmina Strzałkowo; IIm. – Miasto Słupca; IIIm. – Gmina Ostrowite.  

I tym akcentem zakończyła się część oficjalną Powiatowych Dożynek. Nadszedł czas na wspólną zabawę i odpoczynek po wielotygodniowej pracy.

Dla publiczności zaprezentowali się artyści z gminy Powidz: chór Sonata, powidzka Orkiestra Dęta, dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu oraz zgromadzone w różnych formacjach przy Domu Kultury w Powidzu: Zespoły: Łapu-Capu, AGuGu, Densiaki oraz wokalistki Lidka Szymkowiak i Oliwka Bocheńska, młodzieżowy team Adoremus i zespół ludowy Powidzanie.

Uroczystości towarzyszyły rozstawione liczne stoiska: stoisko przygotowane przez panie z KGW z Powidza ze swojskim ciastem, wystawa Klubu Seniora „Złota Jesień” – koronki i serwetki ręcznie robione oraz zabawy i atrakcje dla  dzieci – strefa dziecka, wystawy: 70-lecie Biblioteki Publicznej w Powidzu, Cyfrowe Archiwum Ziemi Powidzkiej, wystawy fotografii: Przybrodzin i okolice w obiektywie Piotra Pancewicza. Konkurs testowy dla rolników przygotowała Placówka Terenowa KRUS w Słupcy.

Dożynkową uroczystość prowadzili: Katarzyna Rybicka i Robert Czechorowski.

 


     czytan : 1879