•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego / 2002

         2002


 
  Stanisław Radosz – urodził się 27 maja 1927 r. w Rudniku, w województwie kieleckim. Ojciec Stanisław był rolnikiem. W latach 1947-50 Radosz odbył służbę wojskową a następnie pracował jako prezes w Powiatowym Związku Gminnej Spółdzielni "SCh" w Chodzieży i Margoninie. W latach 1955-60 był prezesem PZ GS w Ostrowie.  Od 1960 r. rozpoczął pracę w Nowym Tomyślu jako przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W latach 1963-72 był przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy. Zmarł w 2006 r.
  Tadeusz Ludwik Wiśniewski - ur. 20 lipca 1913 r. w Chicago w rodzinie polskich emigrantów; nauczyciel, poseł na Sejm PRL V kadencji (1969–1972).
   Marian Antoni Jarecki – z wykształcenia inż. leśnictwa. Urodził się 10.12.1932 r. w Słupcy i z tym miastem związał całe swoje życie. Dla miasta i regionu zasłużył się sposób szczególny. Pochodził z roku Węglińskich, który zamieszkuje w Słupcy od 1850 r.
  Eugeniusz Grzeszczak – urodził się 29 grudnia 1954 r. w Kowalewie Opactwie. Ukończył studia w Akademii Rolniczej w Poznaniu, a następnie studia podyplomowe w zakresie marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w zakresie prawa samorządowego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  Józef January Jasiński – ur. 18.09.1929 r. w Zagórowie, zm. 13.06.2006 r. w Słupcy. Był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Zagórowie, zastępcą dyrektora Szkoły Gminnej w Słupcy, nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym i zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.
  Tadeusz Nowakowski - słupczanin „z krwi i kości”. Przeżył koszmar II wojny światowej, wywieziony do Niemiec, na przymusowe roboty w berlińskiej fabryce obuwia. Ekonomista, nauczyciel, działacz rad narodowych; współtwórca generalnego rozwoju Spółdzielni Inwalidów "Przyjaźń" w Słupcy – wieloletni prezes spółdzielni; niestrudzony działacz Towarzystwa Walki z Kalectwem; radny powiatu słupeckiego; współtwórca słupeckiego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy. Pracował w Liceum Ekonomicznym.
  Zenon Dominiak – urodzony 22 sierpnia 1934 r. w rodzinie Kazimierza i Władysławy zd. Furmaniak. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – zaocznie mgr prawa administracyjnego, specjalizacja prawo finansowe i rolne.
  Józef Chwiłowicz – urodzony 21.11.1921 r. w Koszutach. Jako nauczyciel pracował od 18 listopada 1945 r. do 1 grudnia 1981 r. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w Szkole Podstawowej w Wojciechowie, następnie pracował kolejno w szkole w Wierzbocicach, Koszutach i w Słupcy. W roku 1960 rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Słupcy Nr 1 jako nauczyciel techniki. Od tego też momentu został również członkiem OSP Słupca. Był to czas przełomowy dla jednostki, bowiem wkrótce podjęto decyzję o nabyciu placu przy ul. Ratajczaka i budowie nowej remizy w miejscy, gdzie jednostka stacjonuje do dzisiaj.
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku – powstała 26.08.1908 r., funkcjonując przez lata w środowisku lokalnym dopracowała się wielu osiągnięć na niwie operacyjnej, kulturalnej, i sportowo-pożarniczej.
  Gmina Powidz - od początków swego istnienia, aż po dzień dzisiejszy znajduje się w granicach Wielkopolski, w swoistym regionie historycznym, tj. na Ziemi Gnieźnieńskiej. W 1998 r. utworzono powiaty i Powidz znalazł się w powiecie słupeckim. Nowy podział administracyjny sprawił, że gmina Powidz należy do województwa wielkopolskiego.
  Gmina Orchowo - zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie słupeckim. Liczy niewiele ponad 4 tysiące ludności, która mieszka w 11 sołectwach.
  Komenda Powiatowa Policji w Słupcy - realizuje zadania związane z ochroną życia i zdrowia ludzi a także mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy - Zawodowa Straż Pożarna w Słupcy została powołana do życia w 1977 r., jako kontynuatorka datującej swe powstanie w 1863 r. miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W kolejnych latach, na fali reform administracyjnych zmieniła ona swoją nazwę. Z dniem 1 stycznia 1992 r. Komenda Rejonowa PSP w Słupcy, a z dniem 1 stycznia 1999 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.
  Klub Seniora „Odrodzenie” - istniejący od 17.09.1972 r. klub prowadzi aktywną działalność na rzecz środowiska seniorów Słupcy i powiatu. Członkowie to mieszkańcy miasta i ościennych gmin. Z inicjatywy działaczy klubowych powołano Społeczną Radę Klubów Seniora Powiatu Słupeckiego. Klub organizuje imprezy środowiskowe, koncerty, zabawy, wycieczki, chętnie włącza się do imprez miejskich i powiatowych. 
  Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie - powstał w 1900 r. i jest najstarszym Bankiem działającym na terenie powiatu słupeckiego. Należy do grona najsolidniejszych Banków Spółdzielczych w Polsce.
  Bank Spółdzielczy w Zagórowie – został założony 2 października 1901 r. pod nazwą Zagórowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe. Była to jedna z pierwszych instytucji finansowych na tych terenach. Utworzona przez światłych ludzi dla wspierania rozwoju gospodarczego. Założycielem był dr Konstanty Limanowski, któremu również prezesował aż do wybuchu II wojny światowej. Bank Spółdzielczy został reaktywowany 31.03.1946 r. obsługuje teren Miasta i Gminy Zagórów, a szczególności rolnictwo. W 1986 r. oddano do użytku nowy budynek przy ul. Pyzdrskiej 7. Bank zaspakaja wszelkie potrzeby kredytowe miejscowej ludności.
  Mostostal Słupca S.A - przedsiębiorstwo funkcjonuje od 1972 r., dając ty samym miejsce pracy wielu osobom, a także przyczynia się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu.
  Bank Spółdzielczy w Słupcy - działa od 1902 r., służy mieszkańcom miasta i powiatu, wspiera działalność społeczną i kulturalną. Bank zrzesza ponad 4 tysiące członków z terenu miasta i powiatu słupeckiego. Otwarto nowe placówki banku w terenie. Bank przyczynia się do rozwoju wielu inwestycji. Jego działalność jest dostępna dla szeregu klientów, którzy korzystają z jego usług. Za udzielone kredyty powstało wiele firm, odnowiono wiele obiektów, poprawiono warunki mieszkaniowe i pracy. W swojej działalności Bank jest otwarty na wszystkich klientów, udziela fachowych porad i jest dobrze postrzegany w lokalnym środowisku.
  Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy - W 1918 r. w Słupcy z inicjatywy ks. prałata Franciszka Szczygłowskiego podjęto starania o wybudowanie budynku szkolnego. Do budowy szkoły powszechnej przystąpiono w 1922 r.
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy - Początki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy sięgają Szkoły Handlowej założonej 1 września 1925r.
  33. Baza Lotnicza w Powidzu - powstała z dniem 1.01.2001r. w wyniku przeformowania 21. Bazy Lotniczej. Kontynuuje tradycje 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego a także 3. Pułku Zaopatrzenia.
  Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy – jest jednym z najstarszych zakładów działających na terenie powiatu słupeckiego; swoją działalność rozpoczęła w 1951 r. na przestrzeni lat produkowała i świadczyła usługi w branżach takich jak: drzewnej, skórzanej, spożywczej, chemicznej i elektrochemicznej.
  Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie – ma szczególne zasługi w promocji powiatu jako wyższa uczelnia i ośrodek misyjny. Przez swoja działalność ukazuje piękno Ziemi Słupeckiej. Gospodaruje zabytkiem pocysterskim, który został nagrodzony przez Ministra Kultury – jest odwiedzany przez ok. 50 tysięcy pielgrzymów rocznie.
  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupcy - jest placówką, która służy od 1972 r. dzieciom i młodzieży naszego powiatu. Skutecznie wspomaga dydaktyczną i wychowawczą pracę szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Związku Gmin Regionu Słupeckiego - działa od 03.01.1992 r,; pomaga zbierać krew niezbędną dla osób chorych i poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, losowych; z każdym rokiem poszerza się grono honorowych dawców krwi.

     czytan : 2580