•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   
22/11/2017
22 listopada Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Dotacje / WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

         WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Lider: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Partner: Powiat Słupecki
"WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"
POKL.05.04.02-00-G80/13


 
Lider: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Partner: Powiat Słupecki

Termin realizacji: 01 stycznia - 31 grudnia 2014 r.

O PROJEKCIE:

Projekt przewiduje upowszechnienie i wdrożenie modelu współpracy Powiatu Słupeckiego z trzecim sektorem.
Zapraszamy do udziału:
•    przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Słupeckiego (członkowie, pracownicy, wolontariusze),
•    pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy i jednostek podległych.

OFERUJEMY:
1.    TWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ poprzez:
o    powołanie międzysektorowego zespołu ds. poprawy jakości życia mieszkańców terenów wiejskich w Powiecie Słupeckim,
o    stworzenie interaktywnego panelu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich,
o    powołanie pełnomocnika ds. współpracy JST z NGO,
o    szkolenia branżowe nt. funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich,
o    szkolenia dla NGO z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania nimi,
o    plenarne spotkanie NGO działających na rzecz społeczności wiejskich poświęcone rozwiązywaniu ich problemów, przy udziale przedstawicieli JST.
1.    TWORZENIE POLITYK PUBLICZNYCH poprzez:
o    wypracowanie projektu "Planu Poprawy Jakości Życia na Obszarach Wiejskich Powiatu Słupeckiego do 2020 r."
2.    REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH poprzez:
o    wypracowanie "Procedur standaryzacji realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Powiecie Słupeckim",
o    realizację (z wykorzystaniem form finansowych) i ewaluację min. 1 zadania publicznego związanego z kierunkami działań zawartymi w "Planie Poprawy Jakości Życia na Obszarach Wiejskich Powiatu Słupeckiego do 2020 r.".
o    wypracowanie "Procedur standaryzacji realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Powiecie Słupeckim",
o    realizację (z wykorzystaniem form finansowych) i ewaluację min. 1 zadania publicznego związanego z kierunkami działań zawartymi w "Planie Poprawy Jakości Życia na Obszarach Wiejskich Powiatu Słupeckiego do 2020 r.".
o    stworzenie "Katalogu instrumentów niefinansowego wsparcia NGO przez JST".
Uczestnikom zapewniamy:
•    catering podczas spotkań i szkoleń,
•    dofinansowanie kosztów dojazdu na szkolenia.